رفتن به محتوای اصلی
x

مراحل مهم بعد از جلسه دفاعیه

(دانشجوی محترم لازم به ذکر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید)

  1. دانشجو از طریق ایمیل nadealian@of.iut.ac.ir  درخواست دریافت صورتجلسه دفاع خود را اطلاع می نماید. سپس كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده صورتجلسه دفاع را براي دانشجو و استاد راهنماي وي ايميل می‌كند.
  2. دانشجو پس از انجام كليه اصلاحات لازم و تاييد استاد راهنما و اعضاي تعيين شده هيات داوري، فرم "تاييد نسخه نهايي و انجام اصلاحات پارسا" را تكميل (دریافت فرم تاييد نسخه نهايي و انجام اصلاحات پارسا) و به همراه نسخه نهايي پارسا جهت تایید به استاد راهنماي اول ايميل مي‌كند. استاد راهنماي اول پس از تاييد، آن را به دانشجو با ايميل برگردانده و  دانشجو اين كار را به ترتيب براي تمامي افراد لازم در هيات داوري، مرحله به مرحله ارسال و دريافت مي‌كند.
  3. دانشجو نسخه نهايي پایان‌نامه را طبق شیوه نامه تدوین پایان­نامه­ ها و رساله­ های تحصیلات تکمیلی تنظیم و آماده نماید (نحوه تهیه چکیده انگلیسی،  نمونه Word پایان نامه، راهنمای مختصر نگارش گزارش‌های علمی، شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی-دانشگاه صنعتی اصفهان، صفحه حقوق پارساها).
  4. سپس عناوین فارسی و انگلیسی نسخه نهايي پایان‌نامه توسط دانشجو براي سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده به  ايميل   ece_grad_coordinator@of.iut.ac.ir    به منظور اخد تایید، ایمیل می‌شود.
  5. دانشجو تایید سرپرست تحصيلات تكميلي را به همراه نسخه نهايي پایان‌نامه که طبق شیوه­ نامه آماده نموده است، برای کارشناس تحصیلات تکمیلی به منظور اخذ تایید، ایمیل nadealian@of.iut.ac.ir  می‌کند. در صورتی که نسخه نهايي پایان‌نامه قابل ایمیل نباشد، آن را داخل گروه اسکایپی جلسه دفاع خود آپلود و از طریق ایمیل nadealian@of.iut.ac.ir  اطلاع رسانی می ­نماید. قبل از انجام صحافی نیاز است، نسخه نهایی پایان‌نامه به تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی برسد.
  6. نهايتا نسخه نهايي پایان‌ نامه توسط دانشجو صحافی شده (یک نسخه صحافی به صورت یک­ رو) و دانشجو می‌تواند با هماهنگی قبلی با اساتید، برای تکمیل امضاهای صفحه تصویب نامه به دانشکده مراجعه نماید (قبل از امضای سرپرست تحصیلات تکمیلی می بایست نسخه صحافی شده پایان نامه به صورت حضوری به تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی برسد). در صورتیکه دانشجو مقاله پذیرفته شده داشته باشد، مقاله خود را به همراه فرم تکمیل شده "فرم درخواست تعیین نمره تشویقی پایان نامه کارشناسی ارشد" به ایمیل nadealian@of.iut.ac.ir  ارسال ­نماید.
  7. دانشجو  با وارد کردن اطلاعات پایان نامه خود در سیستم ایرانداک، کد رهگیری دریافتی را به همراه عناوین فارسی و انگلیسی (عناوین مورد تایید سرپرست تحصیلات تکمیلی) و چکیده های فارسی و انگلیسی و کلیدواژه های فارسی و انگلیسی تایید شده، از طریق ایمیل nadealian@of.iut.ac.ir  اطلاع رسانی می­ نماید. در این مرحله، صورتجلسه دفاع و نمره دانشجو توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی در سیستم گلستان ثبت خواهد شد.
  8. سپس دانشجو پایان نامه خود برای کتابخانه مرکزی ارسال و فایل pdf پایان ­نامه خود را در سیستم کتابخانه بارگذاری می ­نماید (لازم است هنگام آپلود فایل pdf پایان ­نامه در سیستم کتابخانه، صفحه تصویب نامه دارای امضا باشد).
  9. در نهایت دانشجو می­تواند برای انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی خود اقدام نماید.

تحت نظارت وف ایرانی