رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبه جدید برای محاسبه نمره کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشاسی ارشد ورودی 92 به بعد، می توانند نحوه محاسبه نمره پایان نامه خود را در مصوبه جدید شورای تحصیلات تکمیلی مشاهده نمایند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی