رفتن به محتوای اصلی
x

نیم روز با سازگاری الکترومغناطیسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با مشارکت دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌کند:

وبینار دانشجویی بین دانشگاهی: نیم روز با سازگاری الکترومغناطیسی

لینک شرکت در سمینار: 
 https://connect.kntu.ac.ir/rdr0cp8apsdy/
 

در صورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال در مورد نحوه اتصال به وبینار، با ایمیل زیر تماس حاصل نمایید.
f.zarivar@alborz.kntu.ac.ir

 

تحت نظارت وف ایرانی