رفتن به محتوای اصلی
x

همایش تعیین گرایش دانشجویان ورودی 94

قابل توجه دانشجویان کارشناسی برق ورودی 94

همایش آشنایی و انتخاب بسته های آموزشی تخصصی مهندسی برق در تاریخ پنج شنبه مورخ 96/8/4 در مجتمع اردیبهشت دانشگاه برگزار می گردد.

حضور تمامی دانشجویان برق ورودی 94 در جلسه فوق الزامی می باشد.

آموزش دانشکده برق و کامپیوتر 

تحت نظارت وف ایرانی