رفتن به محتوای اصلی
x

همایش صنعت و کارآفرینی

همایش صنعت و کارآفرینی

با حضور دکتر محمد مهدی نایبی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
 

تحت نظارت وف ایرانی