رفتن به محتوای اصلی
x

آزمايشگاه پژوهشی بیوالکتریک

Level begin

زمینه‌های کاری: پردازش سیگنال‌های حیاتی، مدل‌سازی سيستم‌های بیولوژیکی، توانبخشی

تحت نظارت وف ایرانی