رفتن به محتوای اصلی
x

آزمايشگاه پژوهشی بیوالکتریک

Level begin

زمینه‌های کاری: پردازش سیگنال‌های حیاتی، مدل‌سازی سيستم‌های بیولوژیکی، توانبخشی

امیر اخوان
گروه مخابرات, گروه مهندسی پزشکی, استادیار
هیات علمی
98-31-33919059
شماره اتاق : 321

تحت نظارت وف ایرانی