رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی تحلیل داده‌ها و شبکه‌های پیچیده

Level begin

زمینه‌های کاری: تحلیل شبکه‌های پیچیده، علوم داده، بیوانفورماتیک، تشخیص و پیش‌بینی خرابی، زیست‌شناسی سامانه‌ای، گراف و الگوریتم

تحت نظارت وف ایرانی