رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی مهندسی نرم افزار

Level begin

زمینه‌های کاری: مهندسی نرم افزار تست نرم افزار وارسی رسمی نرم افزار

در این آزمایشگاه تحقیقات در راستای مهندسی نرم افزار و کلیه فعالیتهای هر کدام از فازهای تولید نرم افزار مخصوصا آزمون می باشد. به علاوه تحقیقاتی در مورد مدل سازی و وارسی رسمی نرم افزار هم هم اکنون در آزمایشگاه در حال انجام است.

تحت نظارت وف ایرانی