رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی تیمهای خود هماهنگ شونده هوشمند

Level begin

زمینه‌های کاری: سیستم های چند عاملی، هوش جمعی، یادگیری تقویتی، شبکه های سنسوری

تحقیقات آزمایشگاه ICST حول محور سیستم های چند عاملی خود هماهنگ شونده است. در این آزمایشگاه به دنبال پاسخ دهی به سوالاتی نظیر اینکه چطور عامل ها می توانند با همکاری و هماهنگی یکدیگر رفتارهای جمعی هوشمندی از خود نشان دهند هستیم. در این تحقیقات عامل ها می توانند از پرنده‌های بدون سرنشین (UAV) تا ربات های متحرک انسان نمای ساده، متغیر باشند و الگوریتم های مورد استفاده برای حل مسائل می توانند گستره ای از الگوریتم های هوش جمعی تا الگوریتم های یادگیری تقویتی عمیق داشته باشند.

تحت نظارت وف ایرانی