رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند اطلاعات

Level begin

زمینه‌های کاری: بازیابی هوشمند اطلاعات، هوش تجاری، داده کاوی، بهینه سازی

تحت نظارت وف ایرانی