رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند اطلاعات

Level begin

زمینه‌های کاری: بازیابی هوشمند اطلاعات، هوش تجاری، داده کاوی، بهینه سازی

علیرضا بصیری
گروه نرم افزار وفناوری اطلاعات, استادیار
هیات علمی
98-31-33915820
شماره اتاق : 417

تحت نظارت وف ایرانی