رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی معماری شبکه های کامپیوتری

Level begin

زمینه‌های کاری: شبکه های نرم افزار محور، اینترنت اشیا، شهر هوشمند، شبکه برق هوشمند

تحت نظارت وف ایرانی