رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه سیستم های هوشمند

Level begin

آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند یکی از آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر-کنترل است که در زمینه‌ی سیستم‌های هوشمند و محاسبات نرم فعالیت می‌کند. این آزمایشگاه در زمینه‌ی گسترش و توسعه‌ی محاسبات نرم و سیستم‌های هوشمند شامل شبکه‌های عصبی، شبکه‌های موجک، شبکه‌های موجک فازی،  شبکه‌های نروفازی و سایر الگوریتم‌های محاسبات نرم به ویژه  در زمینه‌ی مهندسی کنترل و مهندسی پزشکی فعالیت دارد. هم اکنون در این آزمایشگاه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد با تمرکز بر سیستم‌های هوشمند و کاربردهای آن مشغول به تحصیل می‌باشد.

حوزه‌ کاری آزمایشگاه

1 گسترش الگوریتم‌های محاسبات نرم   Intelligent System (Wavelet Network,Fuzzy Wavelet Network,Fuzzy Logic,Neuro Fuzzy,...)
2 شناسایی سیستم System Identification
3 کنترل غیرخطی Nonlinear Control Systems
4 کنترل در مهندسی پزشکی Control in Biomedical Eng
5 تشخیص اتوماتیک بیماری‌ها  Automatic Diagnosis of the Disease

لینک‌های مفید

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی