رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

پایداری واتاژ سیستم های قدرت
پایداری واتاژ سیستم های قدرت
نویسنده : محمداسماعیل همدانی‌گلشن
درایوهای موتور سوئیچ رلاکتانس
درایوهای موتور سوئیچ رلاکتانس
نویسنده : رامو کریشنان
ترجمه : مرتضی سقائیان نژاد , امیر رشیدی
تحلیل ماشینهای الکتریکی
تحلیل ماشینهای الکتریکی
نویسنده : پل کراوس
ترجمه : حسن نیک‌خواجویی, مرتضی سقائیان‌نژاد
مدارهای الکتریکی
مدارهای الکتریکی
نویسنده : مهدی برنجکوب, تقی شفیعی
کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی و سامانه های درایو
کتاب تحلیل ماشین های الکتریکی و سامانه های درایو
نویسنده : پال کراوز
ترجمه : مرتضی سقائیان نژاد, حسن نیک خواجویی, امیر رشیدی