رفتن به محتوای اصلی
x
طراحی و شبیه سازی ماشین های الکتریکی، سنسورهای الکترومغناطیسی، کیفیت توان
فاطمه
قابلیت اطمینان، شبکه های هوشمند، پست و تجهیزات فشار قوی، سیستم های ارتینگ و حفاظت در مقابل صاعقه
محسن
الکترونیک قدرت، کنترل مبدل های الکترونیک قدرت، درایو موتورهای الکتریکی، ریزشبکه ها، خودروهای برقی
محمد سعید

تحت نظارت وف ایرانی