رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی سیستم های تعبیه شده و دستگاه های هوشمند

Level begin

زمینه‌های کاری: معماری کامپیوتر، سیستم های چند پردازنده، سیستم های روی تراشه، سیستم های تعبیه شده، اینترنت اشیا، شبکه های نرم افزار محور، مجازی سازی شبکه، پردازش موازی، محاسبات لبه

در این آزمایشگاه فعالیت های پژوهشی در حوزه های مربوط به سازمان و سخت افزار کامپیوتر و نیز شبکه های کامپیوتری تعریف می شوند. سیستم های تعبیه شده و دستگاه های هوشمند در کنار اینترنت اشیا از یک سو و سرویس های جدید در مراکز داده اعم از محاسبات لبه، شبکه های نرم افزار محور، مجازی سازی شبکه و ... از سوی دیگر محورهای اصلی پژوهش در این آزمایشگاه هستند.

تحت نظارت وف ایرانی