رفتن به محتوای اصلی
x
امیر
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
معماری سیستم های کامپیوتری، سیستم های روی تراشه و شبکه های روی تراشه ، شبکه های تعریف شده با نرم افزار، سیستم های نهفته ، اینترنت اشیاء
شماره اتاق
500
اطلاعات تماس
33915471 -31- 98
نوع فرد

تحت نظارت وف ایرانی