رفتن به محتوای اصلی
x
ناصر
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
کلان داده‌ها، داده کاوی و متن کاوی، شبکه‌های پیچیده، بیوانفورماتیک، عدم‌قطعیت، اسنتناج تقریبی و منطق فازی
شماره اتاق
322
اطلاعات تماس
98-31-33919058
نوع فرد

تحت نظارت وف ایرانی