رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی الگوریتم های رمز نگاری

آزمایشگاه  پژوهشی الگوریتم های رمز نگاری

کنفرانس رادار برگزار شد

کنفرانس رادار برگزار شد

https://radar2019.iut.ac.ir/fa/

کنفرانس اویونیک برگزار شد

کنفرانس اویونیک برگزار شد

https://icas2019.iut.ac.ir/

افتخارات انجمن های علمی برق وکامپیوتر
  • کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش انجمن برگزیده نهمین جشنواره ملی حرکت توسط انجمن علمی کامپیوتر
فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی
  • برگزاري استارت آپ ويکند: انجمن علمي کامپيوتر ( دو دوره)،انجمن علمی برق(يک دوره) و آپا (استارت آپ سکوريتي) (دو دوره)

تحت نظارت وف ایرانی