رفتن به محتوای اصلی
x

کنترل

مهندسی کنترل به مدل‌سازی ریاضی سیستمها و بررسی رفتار آنها و طراحی کنترل‌کننده‌ها برای سیستم‌ها می‌پردازد. هدف از طراحی کنترل‌کننده واداشتن سیستم تحت کنترل به داشتن رفتاری مطابق با رفتار مطلوب می‌باشد. رفتار مطلوب می‌تواند معیارهای مختلفی از قبیل سرعت، دقت، مصرف سوخت، زمان و ... باشد. بررسی انواع سیستمها، مدلسازی و شبیه سازی سیستمها، روشهای طراحی کنترل کننده و پیاده سازی کنترل کننده ها از مباحث مهم در مهندسی کنترل است. بهینه سازی سیستمها، بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها، افزایش میزان تولید و اتوماسیون بسیاری از عملیات از اهداف مورد نظر در کنترل می باشد. ساختارها و روشهای مختلفی در مهندسی کنترل مطرح می باشند مانند: کلاسیک و مدرن، خطی و غیرخطی، تک متغیره و چند متغیره، پیوسته در زمان و گسسته در زمان، متمرکز و توزیع شده، مقاوم، هوشمند، تطبیقی، بهینه و ...

 

حامد جلالی بیدگلی

کنترل, استادیار
هیات علمی
  • 098-31-33915418
شماره اتاق : 301
ایمان ایزدی

کنترل, مسئول معاونت پژوهشی, دانشیار
هیات علمی
  • 98-31-33919047
شماره اتاق : 421
مریم ذکری
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی اجتماعی دانشگاه
کنترل, بیوالکتریک, دانشیار
هیات علمی
  • 98-31-33915397
فرید شیخ الاسلام

کنترل, استاد
هیات علمی
  • 98-31-33915406
شماره اتاق : 328
جواد عسگری

کنترل, دانشیار
هیات علمی
  • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۴۰
شماره اتاق : 321
جعفر قیصری

کنترل, بیوالکتریک, دانشیار
هیات علمی
  • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۹۸
شماره اتاق : 329
مرضیه کمالی

کنترل, بیوالکتریک, مدیر گروه, استادیار
هیات علمی
  • 98-31-33919062
شماره اتاق : 344
محسن مجیری

کنترل, دانشیار
هیات علمی
  • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۳۹۶
شماره اتاق : 326
مریم غفوریان

کنترل, کارشناس آزمایشگاه
کارمند
  • 98-31-33911475
نسرین نادری

کنترل, کارشناس آزمایشگاه
کارمند
  • 98-31-33915485

تحت نظارت وف بومی