رفتن به محتوای اصلی
x

هسته های پژوهشی

آزمايشگاه پژوهشی بیوالکتریک

زمینه‌های کاری: پردازش سیگنال‌های حیاتی، مدل‌سازی سيستم‌های بیولوژیکی، توانبخشی

آزمایشگاه پژوهشی تیمهای خود هماهنگ شونده هوشمند

زمینه‌های کاری: سیستم های چند عاملی، هوش جمعی، یادگیری تقویتی، شبکه های سنسوری

آزمایشگاه پژوهشی سیستم های تعبیه شده و دستگاه های هوشمند

زمینه‌های کاری: معماری کامپیوتر، سیستم های چند پردازنده، سیستم های روی تراشه، سیستم های تعبیه شده، اینترنت اشیا،

آزمایشگاه پژوهشی معماری شبکه های کامپیوتری

زمینه‌های کاری: شبکه های نرم افزار محور، اینترنت اشیا، شهر هوشمند، شبکه برق هوشمند

آزمايشگاه پژوهشی تحلیل الگو و یادگیری ماشین

زمینه‌‌های کاری: یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، تحلیل الگو، محاسبات نرم

آزمایشگاه پژوهشی بهینه‌سازی ترکیبیاتی

زمینه‌های کاری: الگوریتم‌ها، برنامه‌ریزی خطی و عدد صحیح، بهینه‌سازی ترکیبیاتی و گسسته، تحقیق در عملیات

آزمایشگاه پژوهشی تحلیل داده‌ها و شبکه‌های پیچیده

زمینه‌های کاری: تحلیل شبکه‌های پیچیده، علوم داده، بیوانفورماتیک، تشخیص و پیش‌بینی خرابی، زیست‌شناسی سامانه‌ای، گراف و

آزمایشگاه پژوهشی داده ها و دانش

زمینه‌های کاری: یکپارچه‌سازی داده‌ها، داده‌کاوی، کلان‌داده‌ها

آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند اطلاعات

زمینه‌های کاری: بازیابی هوشمند اطلاعات، هوش تجاری، داده کاوی، بهینه سازی

آزمایشگاه پژوهشی معماری شبکه های کامپیوتری

زمینه‌های کاری: شبکه های نرم افزار محور، اینترنت اشیا، شهر هوشمند، شبکه برق هوشمند

آزمایشگاه پژوهشی مهندسی نرم افزار

زمینه‌های کاری: مهندسی نرم افزار تست نرم افزار وارسی رسمی نرم افزار

آزمایشگاه پژوهشی نظریه بازیها و طراحی مکانیزم

زمینه‌های کاری: امنیت شبکه، بیولوژی محاسباتی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی و شبکه هوشمند برق

تحت نظارت وف ایرانی